Studieliv

Det sociale

Aktiviteter

Big Band

Bigbandet Pianoforte er et orkester for dig, der er elev på Aabenraa Statsskole og gerne vil være en del af vores sociale studiemiljø.

Orkestret har eksisteret siden 1988 og har plads til 38 musikere og to lydteknikere. Hvert år dimitterer op mod halvdelen af orkestret som studenter, og det betyder, at vi optager lige så mange nye musikere, når skoleåret begynder.

Orkestret øver hver tirsdag eftermiddag, og repertoiret består af jazzstandards, funk, rock, pop med mere – ofte i nye arrangementer, der er tilpasset orkestret. Hvert år spiller bandet koncerter på skolen og på efterskoler rundt omkring i landet.

Siden 1991 har orkestret været på en årlig turné i Skotland, Tjekkiet og andre lande. Over fem dage, hvor der dagligt er prøver og koncerter på programmet, udvikler musikerne sig kolossalt. Dermed bliver det lettere at finde kammertonen, når orkestret for eksempel spiller ved den tilbagevendende forårskoncert på Aabenraa Statsskole og årets traditionsrige dimission.

Orkestret ledes af Jacob Kjøller Andersen (JK) og har et tæt samarbejde med Aabenraa Musikskole, der blandt andet hjælper med instrumentallærere.

Vil du være musiker i vores orkester?

Tag fat i Jacob Kjøller Andersen eller orkestrets manager, Rikke Svane Røhl Larsen (RSL). Alle kan være med, så længe du har lyst til at lære at spille et instrument. Vi optager nye medlemmer i bigbandet i starten af august. Hold øje med Lectio og vores infoskærme på skolen.

Kor

Hvis du kan lide at synge, bør du overveje at blive en del af vores sociale studiemiljø gennem Aabenraa Statsskoles Kor, Crescendo.

Koret har cirka 40-45 medlemmer og øver hver onsdag fra klokken 15.15 til 16.45. Repertoiret består af rytmisk musik i næsten alle afskygninger – med enkelte afstikkere til folkeviser og lignende.

Årets højdepunkt er korets årlige turné, hvor vi oftest rejser til Tyskland. På turnéerne giver vi koncerter og laver workshops på gymnasier og institutioner i de byer, vi besøger. Senest Berlin i 2023. Turnéerne er vigtige, fordi de giver koret et musikalsk og socialt boost samt gør det muligt at holde et godt, musikalsk niveau, selvom koret hver sommer oplever udskiftning, når korsangere dimitterer som studenter.

Søren Marcussen (MA) og Lukas Bjarke Engberg (LBE) leder koret.

Vil du synge med i vores kor?

Du tilmelder dig Aabenraa Statsskoles kor, Crescendo, ved at møde op til de første prøver i august. Alle kan være med – vi har ingen optagelsesprøver.

Idræt

På Aabenraa Statsskole dyrker vi det sociale studiemiljø gennem frisport og skoleturneringer i fodbold, håndbold og basket.

Dermed har du rig mulighed for at få sved på panden og pulsen op – og udfordre dit vinderinstinkt.

Frisport:
Frisport er et tilbud om frivillig idræt. Styrketræningsrummet er åbent, og du kan benytte dig af de ledige sale til at øve opvarmningsprogram til musik eller grundtræningsprogram. Op til gallafesten tilbyder vi desuden ekstra undervisning i lancier.

Følg med i Lectio og se, hvornår der er frisport.

Skoleturneringer:
Op til skolestævner har du mulighed for at træne specifikke discipliner. Vi deltager ofte i gymnasiestævner i fodbold, håndbold og basket – hertil bliver holdene nogle gange udtaget. Derudover arrangerer vi i perioder af året klasseturneringer i forskellige discipliner.

Billedkunst

Hvis du har lyst til at udfolde dine kunstneriske evner, tilbyder vi dig og dine klassekammerater at arbejde i vores værksteder/atelierer.

Det er en hyggelig måde at tage del i vores sociale studiemiljø.

Der er ingen mødepligt til frivillig billedkunst. Du kan komme, når du har tid og lyst, og du kan arbejde med mange forskellige teknikker, for eksempel maleri, tegning, skulptur, collage, foto, grafik med mere.

Følg med i Lectio og se, hvornår der er frivillig billedkunst.

Revy

Hvis du har en performer gemt i maven, kan du vælge at spille med i Aabenraa Statsskoles revy. 

Revyen består ofte af små skuespil, parodier af skolens lærere, videoer, sange eller dansenumre – alt sammen skrevet, instrueret og sammensat af revyholdet selv.

Revyholdet består af elever og et par enkelte lærere, der er tilknyttet i planlægningsprocessen. Holdet mødes typisk en til to gange om ugen i efteråret for at planlægge revyen og gøre klar til den store præmiere, som finder sted i forbindelse med vores fælles juleafslutning i aulaen.

Spiller du med i revyen, vil du i høj grad mærke vores stærke sociale studiemiljø. Du kommer til at lære andre elever at kende på tværs af klasser og årgange – og så er der altid god stemning og masser af kage.

Kulturfestival

En aften i løbet af foråret (typisk maj) samler vi familie og venner til spændende aktiviteter og underholdning med musik, kunst, film og oplæsning.

Stemningen er glad og livlig – og afspejler på mange måder vores gode studiemiljø.

Går du på et af vores musikhold, optræder du med et indslag. Er du billedkunstelev eller mediefagselev, viser du dine eksamensprojekter frem.

Der er gratis entré og mulighed for at købe kage og drikkevarer.

Musikarrangementer

På Aabenraa Statsskole er vi glade for musik. Derfor holder vi hvert år både ‘Scenen er din’ og melodigrandprix – til stor glæde for hele skolen.

’Scenen er din’ er et arrangement, hvor du, hvis du har noget at vise, kan gøre det. Musikklassen i 2.g står for tilrettelæggelsen. Til vores melodigrandprix dyster musikklasserne i at skrive og opføre det mest fængende nummer.

Fester og traditioner

Årlige fester

Hvert år holder vi cirka fire store elevfester for at styrke vores sociale studiemiljø.

De fleste fester foregår på skolen – dog har vi tidligere holdt en fælles fest med Aabenraas andre ungdomsuddannelser på Gazzværket.

Når festerne bliver afviklet på skolens område, er det i vores aula, store forhal og skolegård. På den måde har du både mulighed for at give den gas på dansegulvet og finde et lidt mere stille hjørne.

Festerne arrangeres altid af vores festudvalg, hvor du som elev har en stor rolle – både i planlægningen og under festen, hvor eleverne hjælper med at stå i bar og rydde op. Ofte booker vi kunstnere ind til at optræde. Også her har du som elev stor indflydelse, da eleverne er med til at vælge kunstnerne.

Festerne har som regel et tema. Det kan for eksempel være ”safaridyr”, ”rød-gul-grøn”-fest, ”rave” eller ”politi og røvere”.

Fredagscafé

På Aabenraa Statsskole holder vi en god håndfuld fredagscaféer om året. Fredagscaféerne foregår i kantinen og ligger sidst på skoledagen.

Til fredagscaféerne møder du andre elever på tværs af klasser og årgange. Sammen har I mulighed for at nyde en øl eller sodavand, spille brætspil eller lytte til musik. Fredagscaféerne er en oplagt mulighed for at danne nye venskaber og dyrke vores sociale studiemiljø. 

Caféudvalget står for at arrangere fredagscaféerne – nogle gange har de et tema, for eksempel ”afterski” eller den traditionsrige ”brun og grim-café”, hvor alle cafédeltagere er klædt i brunt tøj.

Gallafest

Hvert forår holder vi den traditionsrige og længe ventede gallafest for vores afgangselever (2. hf og 3. g).

Til gallafesten er det kutyme, at du og dine klassekammerater ankommer på festligste vis uden for skolen i et hav af forskellige transportmidler – alt fra brandbiler, veteranbiler, havetraktorer, ladcykler og sportsvogne.

Herefter går I ad den røde løber ind på skolen, hvor I bliver fotograferet gruppevis og med jeres gallapartner.

I aulaen danser du og din dansepartner quadrille les lanciers, som I har øvet i idrætstimerne og til øvesessioner før gallafesten. Du er velkommen til at invitere din familie og dine søskende til at se dig danse les lanciers i aulaen. På den måde kan du indvie dem i vores studiemiljø.

Efter les lanciers kan du glæde dig til gallamiddag og fest.

Vi sender hvert år information ud om gallafesten som optakt.

Luciaoptog

På Aabenraa Statsskole har vi årelange traditioner, der knytter sig til vores studiemiljø.

Én af de særligt betydningsfulde traditioner er vores Luciaoptog hvert år i december, som vores afgangselever (3. g og 2. hf) gennemfører med små LED-lys.

Luciaoptaget går rundt over hele skolen og besøger alle klasser, mens deltagerne kaster med karameller.

Går du med i Luciaoptoget, er du naturligvis klædt i hvidt. Nogle bærer også glorier af alt fra sølvtinsel til sølvpapir – fint skal det være.

Idrætsdag

Vores idrætsdag er en traditionsrig dag – og et sjovt bidrag til vores aktive studiemiljø.

Her dyster du og dine klassekammerater mod andre klasser og skolens ansatte i forskellige discipliner som fodbold, ultimate, høvdingebold, volleyball, discgolf, hockey og langbold – og til sidst en årgangsstafet.

Afgangseleverne (2. hf og 3. g) har kutyme for at byde førsteårseleverne velkommen med glimmer og barberskum. Hvis ikke du vil ”pyntes”, har du selvfølgelig mulighed for at gå uden om. Derudover plejer afgangsklasserne at være klædt ud, så ud udklædningen passer til deres klasses bogstav, for eksempel ”p” = ”politi”, ”c” = cowboys eller ”t” = ”tennisspillere”.

Idrætsdagen foregår på Arena Aabenraas udebaner.

Spilcafé

Interesserer du dig for at spille brætspil eller computer, kan du deltage i vores spilcafé, som vi holder cirka to gange om året.

Til vores spilcafé har du mulighed for at medbringe egen computer, egen konsol og egne brætspil. Atmosfæren er afslappet med spisning og alkoholfrie drikke, og du kan frit spille forskellige computer- og brætspil – eller blot indgå i et socialt fællesskab.

Huetid

På Aabenraa Statsskole deler vi studenterugen op i to afdelinger:

Studenterdagene
Mandag til onsdag i studenterugen springer du ud som student. Efter din afsluttende eksamen kommer du ud i vores forhal, hvor forældre, søskende, bedsteforældre, kæreste med mere venter med din blå eller røde hue, som én af dem sætter på dit hoved. Nu kan du lade dig fejre om student med bobler, roser, kransekage og flag – i forhallen eller den fint opdækkede aula.

Er du én af de tre første studenter på henholdsvis STX, HF og HF ASF, hejser du skolens flag sammen med rektor for at markere, at fejringen er i gang. Dette kan dog kun lade sig gøre, hvis der ikke går alt for lang tid mellem, I bliver færdige med jeres sidste eksamen.

Er du årets sidste student, tager du flaget ned sammen med rektor.

Dimission
Fredag i studenterugen holder vi dimission for nybagte studenter i aulaen. Her får du udleveret dit eksamensbevis, og hvis du er heldig, et legat. Af hensyn til siddepladser i aulaen kan du kun medbringe et begrænset antal gæster. Det præcise antal får du at vide i tiden op til dimissionen.

Når dimissionen er slut, giver vi forfriskninger i skolegården. Og så er det tid til, at du skal fotograferes. Om aftenen holder vi dimissionsfest for alle studenter. Her spiser du sammen med din klasse og dine lærere, hvorefter I fester sammen på skolen for sidste gang.

Forude venter studentergilder og studenterkørsel – det står du og dine klassekammerater selv for. Vi ved derfor ikke meget om det, ud over at I mødes for at male bannere, som I pynter studentervognene med.

Ofte stillede spørgsmål

Kontoret har åbent fra klokken 7.45-15.30 alle hverdage med undtagelse af fredag. Om fredagen er vores kontor åbent fra klokken 7.45-15.00.

Hvis du har brug for hjælp til din SU, kan du henvende dig i vores administration. Du kan også læse mere på www.su.dk.

Vores telefon er åben fra klokken 7.45-15.15 alle hverdage med undtagelse af fredag. Om fredagen er vores telefon åben fra klokken 7.45-15.00.

I prøveperioder er telefonen åben fra kl. 7.30.

Tjek vores ferieplan. Her kan du se, hvornår ferierne og helligdagene er placeret i løbet af dit skoleår. Du finder vores ferieplan her.

Har du spørgsmål eller brug for
vejledning?
Vi står klar til at hjælpe dig

Elever og ansatte

Nyttige links