Aabenraa_Statsskole_logo_hvid.png

STX – 3 års rejse

I løbet af et treårigt stx-forløb bliver du mere og mere selvstændig og fagligt parat til tiden efter din ungdomsuddannelse. Studieplanen her giver en overordnet oversigt over de aktiviteter i dit gymnasieforløb, som du deltager i uanset studieretning. Den giver dig også et indblik i:

• Hvordan et treårigt forløb er struktureret.

• Hvordan du bliver klar til at træffe valget om studieretning.

• Hvordan du arbejder med at blive klar til livet efter din studentereksamen.

• Hvordan du får ”Uddannelse med udsyn”.

1.g - Grundforløb

Her lærer du dine klassekammerater, lærere og skolen at kende gennem en række sjove “ryste-sammen-aktiviteter”.

Introduktion til gymnasiets fag og metoder. 

Flerfagligt forløb om emnet digital dannelse. Det flerfaglige forløb skal klargøre dig til at gå til eksamen i studieretningsprojekt (SRP), som er en eksamen i 3.g. 

Du undervises af 3.g-elever i naturvidenskabelige fag og metoder. 

Introduktion til og afprøvning af skolens studieretninger. 

Individuel samtale til afklaring af dit studieretningsvalg. 

Afklaring af studieretningsvalg. Se Studievalg Syd ug.dk/studievalg/sydjylland.

Eksamen i naturvidenskabeligt grundforløb (nv) og almen sprogforståelse (ap).

1.g - Efterår

Introduktion til studieretningsforløbet, nye fag, metoder og fagligt samspil.

Du er kommet i din studieretningsklasse, og du lærer dine klassekammerater og lærere at kende gennem en række sjove “ryste-sammen-aktiviteter”.

1.g - Forår

Flerfagligt forløb om et fælles emne. De flerfaglige forløb skal klargøre dig til at gå til eksamen i studieretningsprojekt (SRP), som er en eksamen i 3.g.

Flerfagligt forløb om et fælles emne. Du kommer blandt andet til at arbejde med innovative arbejdsmetoder. De flerfaglige forløb skal klargøre dig til at gå til eksamen i studieretningsprojekt (SRP), som er en eksamen i 3.g.

Som afslutning på 1.g går du til eksamen og årsprøver. 

2.g - Efterår

Hvordan du træffer valg, og hvad du skal vælge uddannelse efter. Se Studievalg Syd ug.dk/studievalg/sydjylland.

Flerfagligt forløb i dansk og historie om et emne, som du kommer til at skrive din DHO i. DHO er din første  store opgave på gymnasiet og er træning til studieretningsprojekt, som er en eksamen i 3.g. DHO består både af en skriftlig opgave og en mundtlig prøve.

Flerfagligt forløb om et fælles emne. Forløbet er en studietur, hvor du træner dine globale kompetencer i forberedelsen af og deltagelsen i studietur. Det flerfaglige forløb skal klargøre dig til at gå til eksamen i studieretningsprojekt (SRP), som er en eksamen i 3.g.

Træning af globale kompetencer. Her arbejder du hele dage med dit andet fremmedsprog. Du træner dine mundtlige kompetencer og øger din viden om landets kultur. 

Træning af globale kompetencer. Her hører du oplæg og arbejder kreativt med alle dine sprog. 

Flerfagligt forløb om et emne, som du kommer til at skrive din SRO i. SRO er din anden store opgave på gymnasiet og er træning til studieretningsprojekt, som er en eksamen i 3.g. SRO består både af en skriftlig opgave og en mundtlig prøve. 

2.g - Forår

Studieinfo om videregående uddannelse. Se Studievalg Syd ug.dk/studievalg/sydjylland.

Valgfagsorientering og valg af valgfag. 

SRO er din anden store opgave på gymnasiet og er træning til studieretningsprojekt, som er en eksamen i 3.g. SRO består både af en skriftlig opgave og en mundtlig prøve.

Skriftlige terminsprøver.

Som afslutning på 2.g går du til eksamen og årsprøver.

3.g - Efterår

Individuelle samtaler om karriere og muligheder − efter behov. Se Studievalg Syd ug.dk/studievalg/sydjylland.

Frivillig workshop om plan B. Se Studievalg Syd ug.dk/studievalg/sydjylland.

Du har mulighed for at komme i praktik på en videregående uddannelse.

Flerfagligt forløb om et fælles emne. Det flerfaglige forløb skal klargøre dig til at gå til eksamen i studieretningsprojekt (SRP), som er en eksamen i 3.g.

Flerfagligt forløb om et fælles emne. Det flerfaglige forløb skal klargøre dig til at gå til eksamen i studieretningsprojekt (SRP).

3.g - Forår

Workshop om kvote 2 og om at skrive ansøgninger. Se Studievalg Syd ug.dk/studievalg/sydjylland.

Skriftlige terminsprøver.

Vejledning i og skrivning af studieretningsprojektet (SRP), der er en eksamensopgave. 

Som afslutning på 3.g og din gymnasietid går du til både mundtlige og skriftlige eksaminer i en række forskellige fag.

Elever og ansatte

Nyttige links