Om skolen

Organisation

På Aabenraa Statsskole har vi udvikling og trivsel i fokus, og vores værdier er forankrede i et helhedssyn på det enkelte menneske og verden omkring os.

Vores vigtigste mål er at danne og uddanne unge mennesker. Dannelsen handler for os om at tilbyde dig og dine klassekammerater de perfekte rammer til at finde og udforske den helt rigtige vej. Samtidig vil vi gerne bidrage til at udvide dit udsyn – både geografisk, intellektuelt og menneskeligt. Vi vil gerne fylde din rygsæk med faglighed og værdier, der følger dig gennem hele livet.

Vi bygger vores værdier på, at:

 • der er højt til loftet og rum til udvikling for alle, fordi vi værdsætter begejstring, initiativ, nysgerrighed og udfoldelse
 • vi alle er medansvarlige og har indflydelse på skolehverdagen, og at den enkelte har værdi for fællesskabet
 • sammenhold, anerkendelse af og respekt for hinanden er et grundvilkår for vores måde at være sammen på
 • velfungerende og inspirerende rammer skaber tryghed, tillid og optimale betingelser for alles skolehverdag.

Alt dette bidrager til, at vi kan give dig netop de byggesten, du har brug for på din vej til at finde din styrke. Din vej – og blive det menneske, du gerne vil være.

Aabenraa Statsskole – uddannelse med udsyn.

På Aabenraa Statsskole har vi en mission og vision, der sætter retningen for, hvordan vi vil skabe det bedste skoleliv for dig. Når du er ung, sker der mange ting i dit liv, og verden ligger åben for dine fødder med tusindvis af muligheder. Vi vil gerne give dig mulighed for at udforske den helt rette vej for dig.

Vores mission
På Aabenraa Statsskole har vi fastlagt en målsætning gennem love og bekendtgørelser. Den danner grundlag for vores STX- og HF-uddannelser.

Målsætningen indebærer, at vi udvider din horisont og forbereder dig til din videregående uddannelse. Dét gør vi ved at fokusere på, at du får et bredt udsyn og tilegner dig almendannelse, viden og kompetencer i en kombination af faglig bredde og dybde – og i samspillet mellem de fag, du vælger.

Fagligheden forankrer vi og gør relaterbar i forhold til den verden, vi lever i. Det betyder, at vi fokuserer på at udvikle din personlige myndighed til at være borger i et samfund, der bygger på åndsfrihed, ligeværd og demokrati.

Vi lægger vægt på, at alle vores elever får et intellektuelt, menneskeligt og geografisk udsyn, så du også opnår forståelse af såvel det nære som det europæiske og globale perspektiv. Helt centralt i dit uddannelsesforløb står udviklingen af din kritiske sans samt dine kreative og innovative evner.

Vores vision
På Aabenraa Statsskole tilbyder vi et aktivt læringsmiljø, hvor din motivation er omdrejningspunkt for skabelsen og oplevelsen af en uddannelse med udsyn. Her undersøger du nye perspektiver og finder din vej. Vi fremmer en ungdomskultur, der på en og samme tid rummer læring, faglighed, innovation, tradition, udvikling, udfordringer, tryghed og trivsel.

Vores STX- og HF-uddannelser henvender sig til dig, der ønsker at finde den helt rigtige uddannelse for dig efter din studentereksamen, for eksempel en videregående uddannelse. Derfor er vores studieretningsudbud mangfoldigt sammensat, så du kan opfylde dit ønske og finde din vej.

Din succes hviler på gode resultater i dit faglige arbejde. Det er vores job at give dig motivationen og vise dig, hvordan du med udgangspunkt i dit arbejde i det enkelte fag kan bruge din viden og indsigt til at opdage nye horisonter og sammenhænge, når du går metodisk til værks. 

Vi arbejder med studieretningstoning for at understrege, hvordan dine forskellige fag hver især hænger sammen med din studieretnings overordnede fokus. Det betyder, at vi hjælper dig til at vide, hvordan du bruger det, du lærer i ét fag, i samspil med et andet. Du lærer også at bruge praktiske værktøjer, for eksempel IT-programmer, teknisk udstyr og materialer, som sammen med teori og metode er forudsætningen for, at du mestrer fagene til fulde.

Vores menneskelige udsyn tager udgangspunkt i, at det enkelte menneske, hvis det skal kunne yde sit bedste, har krav på at blive set – både som individ og som medlem af et socialt fællesskab. Derfor supplerer vi din daglige undervisning med aktiviteter, der kan styrke dine sociale kompetencer og dermed din evne til at lære.

Vores pædagogiske praksis er både innovativ og traditionel – og under konstant udvikling. Målet er at forene den faglige og den personlige dannelse for dermed at fylde din rygsæk med faglighed og værdier, der gør dig klar til at træffe fremtidige valg.

I supplement til undervisningen, der foregår i klasseværelserne, grupperummene, idrætshallerne, laboratorierne, redigeringsrummene, musiklokalerne og billedkunstværkstederne, er det lige så vigtigt for os at understøtte en lang række faglige aktiviteter og udfordringer. Dét gør vi for at fremme dine kompetencer så bredt som muligt, blandt andet gennem konkurrencer, virksomhedscases, kulturelle og erhvervsrelaterede projekter samt studieture og ekskursioner. Vi skaber et udsyn, der med afsæt i det nære retter sig mod globale sammenhænge.

Vi lægger hus til en ungdomskultur, der bygger bro mellem undervisningen og aktiviteter, der ikke er skemalagte. En kultur, der både rummer det seriøse, det særlige, det sociale og det sjove – alt sammen noget, der udvikler din studieparathed og studiekompetence. Det er i mødet med mennesker, at mennesker dannes. Vi giver dig byggestenene til at finde dine styrker og din vej.

Aabenraa Statsskole – uddannelse med udsyn.

På Aabenraa Statsskole har vi en bestyrelse, der består af ti medlemmer. To af medlemmerne er uden stemmeret.

Her ser du, hvordan bestyrelsen er sammensat, og hvem der er medlem:

Seks udefrakommende medlemmer:

 • Et medlem, der er udpeget af kommunalbestyrelsen i Aabenraa Kommune: Ejler Schütt
 • Et medlem, der er udpeget af Skolelederforeningen i Aabenraa Kommune: Bjarke Højriis Markussen
 • Et medlem, der er udpeget af Syddansk Universitet: Anne-Mette Tønnesen
 • Et medlem, der er udpeget af Business Aabenraa: Jesper Baungård
 • Et medlem, der er udpeget af Region Syddanmark: Jens Nicolai Wistoft
 • Et medlem, der er udpeget ved selvsupplering: Stefan Kumarage Schou.

OBS: Det er den tiltrådte bestyrelse, der beslutter, hvem den skal selvsupplere med på baggrund af kompetenceprofil.

Fire medlemmer fra Aabenraa Statsskole:

 • To medlemmer, der er udpeget af medarbejderne:
  • Jesper Kohberg-Skov (JS), lektor og tillidsrepræsentant – med stemmeret
  • Iben Gregers Jensen (IGJ), lektor – uden stemmeret
 • To medlemmer, der er udpeget af elevrådet:
  • Anita Mir – med stemmeret
  • Alexander Groos - uden stemmeret.


Referater af bestyrelsesmøder
Har du gerne vil have et indblik i, hvad bestyrelsen vender til bestyrelsesmøderne, kan du finde alle mødereferater her.

Vedtægter
Er du interesseret i at læse Aabenraa Statsskoles vedtægter, finder du den senest opdaterede version her: (Vedtaget 15.6.22, offentliggjort 3.8.22)

Forretningsorden
Læs Aabenraa Statsskoles senest opdaterede forretningsorden her.

Det skal være nemt at finde oplysninger om Aabenraa Statsskole. Derfor følger vi ’Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne m.v.’, der anfører, at landets uddannelsesinstitutioner skal offentliggøre en række oplysninger digitalt.

Mange af oplysningerne om os har vi placeret relevante steder her på hjemmesiden.

Her har du et overblik over de mest centrale nøgletal for det indeværende skoleår:

Aabenraa Statsskole har udarbejdet en handlingsplan vedrørende sociale klausuler.

Find handlingsplanen her.

Elever og ansatte

Nyttige links