Uddannelser

STX studieretninger

Uddannelser

STX studieretninger

Musik

Partiturer, sammenspil, kommunikation, rock’n’roll og Bach. De musikalske studieretninger dækker bredt.

Natur

The Big Bang, DNA, gensplejsning, nervesystemet og idrætspsykologi. De naturvidenskabelige studieretninger dækker det hele.

Samfund

Det politiske system, internationalt samarbejde, spindoktorer, fællesskab og individ. De samfundsfaglige studieretninger er for dig, som interesserer dig i internationale og danske forhold.

Sprog

Berømte taler, kulturforståelse, menneskesindet, spændende litteratur og kommunikation. De sproglige studieretninger kommer vidt omkring.

STX Aabenraa

Almen studentereksamen (STX) er en treårig gymnasial ungdomsuddannelse, der giver dig gode muligheder for fordybelse og en bred viden om mange områder inden for forskellige fag. Uddannelsen giver dig adgang til alle videregående uddannelser, uanset hvad du interesserer dig for og hvilke karriereønsker, du har.

En STX gymnasiel uddannelse består af:

 • 3 måneders grundforløb
 • 2 år og 8 måneders studieretningsforløb.

På STX Aabenraa udbyder vi ni studieretninger inden for fire hovedområder:

 • Musikvidenskab
 • Naturvidenskab
 • Samfundsvidenskab
 • Sprogvidenskab. 

I din studieretning kommer du til at fordybe dig i dit valgte studieområde, og du møder tværfaglige forløb, hvor flere fag arbejder sammen om et fælles emne.

Info om STX

Viden kommer ikke af sig selv. Viden skal erhverves – og på STX Aabenraa lærer du at opbygge, videreudvikle og anvende viden gennem undervisningen.

Du lærer også at formidle dét, du ved, og bruge din viden til at argumentere, så andre forstår, hvad du mener.

Studieretningsfagene på din STX uddannelse er derfor skruet sammen, så de understøtter hinanden og belyser dét, du lærer undervejs, fra forskellige vinkler.

Læs mere under de enkelte studieretninger.

Din STX uddannelse begynder med et grundforløb, der strækker sig fra august til starten af november.

Grundforløbet gør dig klogere på de krav, en ungdomsuddannelse stiller, og klæder dig på til at vælge den studieretning, der passer til dig og dine drømme for fremtiden. Du vælger din studieretning i slutningen af grundforløbet.

Udover fagene dansk, matematik, engelsk, samfundsfag, idræt og dét kunstneriske fag, du valgte i din ansøgning, består undervisningen i grundforløbet af:

 • Et forløb i almen sprogforståelse (AP)
 • Et naturvidenskabeligt grundforløb (NV).

 

På STX Aabenraa har vi fokus på at skabe trygge rammer for din STX gymnasial uddannelse. Derfor arrangerer vi faglige og sociale aktiviteter, der både styrker fællesskabet på dit hold og på tværs af årgangen.

Den klasse, du kommer i efter grundforløbet, er din studieretningsklasse. Studieretningsforløbet varer frem til den dag, du får studenterhuen på.

På STX Aabenraa består en studieretning af flere forskellige fag.

Fagene er delt op i A-, B-, og C-niveau, hvor A er det højeste.

Når du søger om optagelse på STX Aabenraa, vælger du:

Et 2. fremmedsprog

 • Et fortsættersprog B/A – tysk
 • Et begyndersprog A – fransk eller spansk.


Et kunstnerisk fag

 • Musik
 • Billedkunst
 • Mediefag.

Alle elever har engelsk på mindst B-niveau.

Du begynder din STX gymnasial uddannelse med et grundforløb. I slutningen af grundforløbet vælger du din studieretning.

De fleste studieretninger har plads til et til to valgfag. Du kan vælge et helt nyt fag eller opgradere ét af de fag, du allerede har.

Læs mere om fag og uddannelsesmål på STX Aabenraa her.

Din STX gymnasial uddannelse består af fag, der er knyttet til dit valg af studieretning. Derudover har du en blanding af obligatoriske fag og valgfag.

Obligatoriske fag
Dine obligatoriske fag afhænger af din studieretning. Læs mere under studieretninger.

Almen sprogforståelse (AP)
Biologi A/Biologi C
Bioteknologi  A
Dansk A
Engelsk A/Engelsk B
Fransk begyndersprog A
Fysik B/Fysik C
Historie A
Idræt C
Kemi B/Kemi C
Latin C
Matematik A/Matematik B/Matematik C
Musik A
Naturgeografi C
Naturvidenskabeligt grundforløb (NV)
Oldtidskundskab C
Religion C
Samfundsfag A/Samfundsfag B/Samfundsfag C
Studieretningsprojekt (SRP)
Spansk A
Tysk B

Det er forskelligt fra studieretning til studieretning, hvilke valgfag du kan vælge. Læs om dine muligheder under studieretninger.

Vores valgfag er inddelt i A-, B- og C-niveau, hvor A er det højeste niveau.

A-niveau
Engelsk A
Fransk A
Fysik A
Kemi A
Matematik A
Samfundsfag A
Spansk A
Tysk fortsættersprog A

B-niveau
Billedkunst B
Biologi B
Fysik B
Idræt B
Kemi B
Latin B
Matematik B
Mediefag B
Musik B
Naturgeografi B
Psykologi B
Religion B
Samfundsfag B
Tysk B

C-niveau
Billedkunst C
Design og arkitektur C
Erhvervsøkonomi C
Filosofi C
Innovation C
Latin C
Mediefag C
Musik C
Psykologi C

De første tre måneder af din STX gymnasial uddannelse udgør et grundforløb. I grundforløbet har du de samme fag som alle andre nye STX-elever.

Du kommer til at møde to fag, som er helt nye for dig:

 • Almen sprogforståelse (AP)
 • Naturvidenskabeligt grundforløb (NV).

Almen sprogforståelse giver dig indsigt i, hvordan du arbejder med sprog – både dansk, fremmedsprog og latin. Du lærer, hvordan sprogene er i familie, og du får en større forståelse af, hvad du bruger sprog til. Du bliver også bedre til grammatik.

Naturvidenskabeligt grundforløb giver dig forståelse for den naturvidenskabelige tankegang og naturvidenskabelige arbejdsmetoder. Det sker på tværs af de enkelte naturvidenskabelige fag: biologi, biotek, fysik, kemi og naturgeografi.

Studieretninger 2024-2027

*Guiden viser dig de  mulige studieretninger på STX Aabenraa. Vi vil gøre rigtig meget for at opfylde dine faglige ønsker, og vi vil altid tage kontakt til dig, hvis dine valg ikke kan lade sig gøre i praksis.

Studieretning: Musik

 • Kunne du tænke dig at lave din egen musik?
 • Er du fascineret af musikkulturen i de engelsksprogede lande?
 • Vil du gerne lære at tale og skrive engelsk på et højt niveau?
 • Kunne du tænke dig at opdage matematik i musikalske kompositioner?
 • Er du nysgerrig efter at forstå sammenhængen mellem musik, kultur og samfund?


I studieretninger med musik er fællesnævneren arbejdet med kommunikation, kultur og samfund og matematik.

Du lærer bl.a. at spille på forskellige instrumenter – og får viden om det engelske sprog, samfundsforhold eller matematik.

Gennem det faglige samspil vil du erfare, at det du lærer i det ene fag, kan bruges i de andre fag. Det giver sammenhæng i din uddannelse.

Studieretningerne indeholder både matematik og engelsk på mindst B-niveau.

Eksempler på flerfaglige emner

 • Logikken i musikken: Intervaller, overtoner og rytmer
 • Ungdomskultur i tekst, musik og billeder
 • Alexander Hamiltons Amerika 


Karriere
En kunstnerisk studieretning er det rigtige valg for dig, hvis du gerne vil have et arbejde, der kombinerer kreativitet og kommunikation, f.eks. inden for IT, musik, design, teater, reklame eller undervisning.

Se hvilke muligheder studieretningen giver på adgangskortet.
Se fordelingen af fag på semestre.
Selve optagelsesprocessen foregår på optagelse.dk

Studieretning: Natur

 • Hvordan målretter vi medicin til den enkelte patient?
 • Kan vi blive ved med at sætte verdensrekorder i atletik?
 • Kan vi forudsige, hvor en kanonkugle lander i blæsevejr?
 • Er radioaktivitet altid farligt?
 • Hvorfor er CERN så interessant?
 • Hvad er promille, og hvordan beregner vi mængden af alkohol i øl?


Vælger du en naturvidenskabelig studieretning på STX Aabenraa, lærer du at undersøge den verden, vi lever i. Du skal derfor gerne kunne lide at lave eksperimenter og observationer – og være nysgerrig efter at opdage forklaringer og sammenhænge.

Studieretningerne indeholder både matematik og engelsk på mindst B-niveau.


Eksempler på flerfaglige emner

 • Nanoteknologi i lægevidenskaben
 • Genteknologi i teori og praksis
 • Kost, motion og sundhed
 • Radioaktive processer i jordens indre og i stjernerne
 • Brændselsceller og brintbiler


Karriere
En naturvidenskabelig studieretning på STX Aabenraa giver dig et godt fundament, hvis du gerne vil uddanne dig videre inden for natur, miljø, sundhed og teknik. Du kan for eksempel blive læge, ingeniør, kemiker eller geograf.

Se hvilke muligheder studieretningen giver på adgangskortet.
Se fordelingen af fag på semestre.
Selve optagelsesprocessen foregår på optagelse.dk

Studieretning: Samfund

 • Hvorfor er der krig i Ukraine?
 • Skal vi have en velfærdsstat i Danmark?
 • Er Kina den nye supermagt?
 • Hvordan kommer vi ud af en økonomisk krise?
 • Hvad er Fake News?
 • Højredrejning i Europa – er vi ved at afskaffe demokratiet?
 • School shootings og den amerikanske våbenindustri
 • Er den næste store krig mellem USA og Kina om Taiwan?
 • Polarisering i USA og Fake News
 • ”Doing Gender” og sociale medier


I de samfundsvidenskabelige studieretninger på STX Aabenraa sætter vi fokus på danske og internationale samfundsforhold. Her får du mulighed for at fordybe dig i samfundsforhold, og du kommer til at mestre både mundtlig og skriftlig engelsk.

Studieretningerne indeholder matematik på mindst B-niveau.

Eksempler på flerfaglige emner

 • Demokrati og frihed
 • Det retfærdige samfund
 • Danmark og EU – fordele og ulemper ved medlemskabet
 • Danmark, Europa og verden
 • Menneskets adfærd og selvopfattelse i en moderne verden


Karriere
Vælger du en samfundsvidenskabelig studieretning på STX Aabenraa, kan du for eksempel uddanne dig videre inden for undervisning, jura, politik, journalistik og økonomi.

Se hvilke muligheder studieretningen giver på adgangskortet.
Se fordelingen af fag på semestre.
Selve optagelsesprocessen foregår på optagelse.dk

Studieretning: Sprog

 • Hvad er sammenhængen mellem sprog og kultur?
 • Hvilke sproglige koder skal jeg kende for at kunne kommunikere?
 • Hvorfor er nogle formuleringer politisk ukorrekte – og kan man bruge dem alligevel?
 • Hvorfor er krimigenren og fantasy i for eksempel computerspil så populære?
 • Hvordan påvirker andre kulturer den danske gennem sproget?


Vælger du en sproglig studieretning på STX Aabenraa, lærer du om andre landes sprog, kulturer og samfundsforhold. Du bliver bedre til at kommunikere samt klogere på dig selv og på, hvordan man agerer i en globaliseret verden.

Vi har samarbejdsskoler i Frankrig og Spanien. Det betyder, at du kan komme på udveksling på Lycée de Costebelle i Hyères eller IES Alfonso X el Sabio i Toledo (Castilla-La Mancha), hvis du vælger henholdsvis fransk eller spansk som sprogfag.

Eksempler på flerfaglige emner

 • Europa i det 21. århundrede
 • Ung i og uden for Europa
 • Storbyliv (London, New York, Berlin, Madrid og Mexico City)
 • Udlængsel og opdagelsesrejser.


Karriere
Med en sproglig studieretning fra STX Aabenraa åbner du døren til en lang række uddannelser inden for områder som pædagogik, kommunikation, sprog, kultur, internationale forhold og samfund.

Se hvilke muligheder studieretningen giver på adgangskortet.
Se fordelingen af fag på semestre.
Selve optagelsesprocessen foregår på optagelse.dk

Er du i tvivl om hvilken retning, der er den rette for dig?

UddannelsesGuiden.dk (UG) er ministeriets nationale informations- og vejledningsportal. Her kan du finde flere informationer om fremtidige muligheder.

Studieretningsvælgeren
/ STX

Studieretnings-
vælgeren / STX

Vælgeren er aktuel for dig, der har studiestart i 2023. Når du skifter mellem studieretningerne, skal du altid bruge ’Nulstil valg’. OBS: Oprettelse af studieretninger og fag afhænger af efterspørgsel.

Praktiske informationer
om optagelsesprocessen

Praktiske informationer
om optagelses-
processen

Ansøgnings-
processen
foregår
via optagelse.dk

Ofte stillede spørgsmål

Kontoret har åbent fra klokken 7.45-15.30 alle hverdage med undtagelse af fredag. Om fredagen er vores kontor åbent fra klokken 7.45-15.00.

Hvis du har brug for hjælp til din SU, kan du henvende dig i vores administration. Du kan også læse mere på www.su.dk.

Vores telefon er åben fra klokken 7.45-15.15 alle hverdage med undtagelse af fredag. Om fredagen er vores telefon åben fra klokken 7.45-15.00.

I prøveperioder er telefonen åben fra kl. 7.30.

Tjek vores ferieplan. Her kan du se, hvornår ferierne og helligdagene er placeret i løbet af dit skoleår. Du finder vores ferieplan her.

Har du spørgsmål eller brug for
vejledning?
Vi står klar til at hjælpe dig

Elever og ansatte

Nyttige links