Uddannelser

HF fagpakker

Sikkerhed

Interesserer du dig for bevægelse, mennesket reaktionsmønstre, og hvordan man skaber sikkerhed for andre mennesker i tilspidsede situationer? Denne fagpakke henvender sig til dig, der overvejer et job inden for politiet, militæret, Falck eller lignende brancher.

Sundhed

Interesserer du dig for sundhed, menneskets fysiske og psykiske trivsel, natur og bæredygtighed? Denne fagpakke er til dig, der gerne vil arbejde som for eksempel sygeplejerske, bioanalytiker, fysioterapeut eller miljøteknolog.

Samfund

Interesserer du dig for psykologi og menneskets vilkår i en moderne verden samt politik, spin og globalisering? Denne fagpakke er målrettet dig, der gerne vil være for eksempel pædagog, lærer eller socialrådgiver.

Samfund

Interesserer du dig for psykologi og menneskets vilkår i en moderne verden samt politik, spin og globalisering? Denne fagpakke er målrettet dig, der gerne vil være for eksempel pædagog, lærer eller socialrådgiver.

HF Aabenraa

Højere forberedelseseksamen (HF) er en toårig gymnasial uddannelse, som giver dig et solidt og bredt fundament. Med en HF-uddannelse får du adgang til en lang række mellemlange og korte videregående uddannelser. Du kan for eksempel læse videre til pædagog, lærer, politibetjent, sygeplejerske, fysioterapeut, jordemoder eller multimediedesigner.

Du kan søge om optagelse på HF Aabenraa efter 9. og 10. klasse, men også senere end det.

På HF Aabenraa tilbyder vi tre fagpakker:

 • Samfund – Samfundsfag B og Psykologi C
 • Sundhed – Biologi B og Psykologi C
 • Sikkerhed – Idræt B og Psykologi C.


I hver fagpakke får du ét valgfag, som du kan vælge ud fra egen interesse. Vi udbyder et bredt spektrum af valgfag – lige fra religion over mediefag til matematik og kemi.

Info om HF

HF er en gymnasial uddannelse, som giver dig adgang til korte og mellemlange uddannelser. Fagene på din HF-uddannelse spænder fra dansk og engelsk til biologi, religion og samfundsfag – og netop derfor giver HF-uddannelsen dig et bredt og solidt fagligt fundament.

På HF Aabenraa arbejder vi praksisnært og målrettet, fordi vi ved, det er vigtigt, at du får fingrene i virkeligheden i løbet af dit uddannelsesforløb. Du vil derfor møde flere projekt- og praktikforløb, hvor du kommer til at arbejde med forskellige emner i samarbejde med for eksempel lokale institutioner, virksomheder og foreninger. Vi tror på, at det er sådan, du bliver bedst rustet til at vælge din fremtidige karriere.

På din HF-uddannelse skal du have obligatoriske fag, fagpakkefag, ét valgfag samt ét kunstnerisk fag eller idræt. I tabellen ser du, hvordan fagene fordeler sig over to år.

Læs mere om fag og uddannelsesmål på HF Aabenraa her.

Som elev på HF Aabenraa har du mange forskellige fag.

Fagene er delt op i A-, B-, og C-niveau, hvor A er det højeste niveau.

Når du søger om optagelse på HF Aabenraa, vælger du:

En HF fagpakke:

 • Samfund – Samfundsfag B og Psykologi C
 • Sundhed – Biologi B og Psykologi C
 • Sikkerhed – Idræt B og Psykologi C.

Se beskrivelsen af HF fagpakkerne nedenfor.

Hver fagpakke har plads til ét valgfag udover dine obligatoriske fag.

Læs mere om fag og uddannelsesmål på HF Aabenraa her.

Din HF-uddannelse består af fag, der bestemmes af din fagpakke. Derudover har du obligatoriske fag, ét valgfag samt ét kunstnerisk fag eller idræt.

Nedenfor kan du se, hvilke fag vi udbyder på HF Aabenraa i skoleåret 2023-2024.

Obligatoriske fag
Dine obligatoriske fag afhænger af din fagpakke. Læs mere under fagpakker.

Dansk A
Biologi B
Engelsk B
Idræt B
Kultur og samfundsgruppe (KS – Historie B, Religion C, Samfundsfag C)
Matematik C
Naturvidenskabelig faggruppe (NF – Biologi C, Kemi C, Naturgeografi C)
Psykologi C
Samfundsfag B
Større Skriftlig Opgave (SSO)

Vores valgfag er inddelt i A-, B- og C-niveau, hvor A er det højeste niveau.

Billedkunst B/C
Biologi B
Idræt B/C
Kemi B
Matematik B
Mediefag B/C
Musik B/C
Naturgeografi B
Psykologi B
Religion B
Samfundsfag B
Tysk fortsættersprog A

HF-pakker 2023-2025

*Guiden viser dig de mulige fagpakker på HF Aabenraa. Vi vil gøre rigtig meget for at opfylde dine faglige ønsker, og vi vil altid tage kontakt til dig, hvis dine valg ikke kan lade sig gøre i praksis.

Fagpakke: Sikkerhed

Idræt B – Psykologi C

 • Hvordan kommunikerer vi bedst med mennesker i krise?
 • Hvad sker der med mig selv fysisk og psykisk ved en krævende idrætstest?
 • Hvorfor bliver nogle unge kriminelle?
 • Hvordan håndterer vi konflikter mellem mennesker?
 • Hvilke reaktioner er der i kroppen og sindet ved voldsomme situationer


Fagpakken Sikkerhed på HF Aabenraa henvender sig til dig, der interesserer dig for bevægelse og menneskets psyke.

Du kommer blandt andet til at arbejde med, hvad kriser og konflikt er, og du vil møde virkelighedsnære problemstillinger, der udfordrer dig til at bruge din faglige viden til at håndtere en vanskelig og farlig situation. Du lærer også om kommunikationens virkemidler, hvorfor bestemte typer sprog og kropssprog virker bedre end andre, og om hvorfor et godt samarbejde kan være afgørende – både i skolen og i arbejdslivet.

Din interesse for sport bliver styrket, og du kommer til at udfordre dig selv ved afprøvning af mange forskellige idrætsgrene, herunder træningsplanlægning og fysiske tests. Derfor kan du kun vælge fagpakken, hvis du har valgt idræt på C-niveau i 1. hf.


Karriere
Overvejer du et job som politibetjent eller -kadet, falckredder eller inden for militæret, er denne fagpakke helt sikkert noget for dig. Fagpakken er også relevant, hvis du drømmer om et job med fokus på sport og bevægelse, for eksempels som bevægelsespædagog, idrætslærer eller instruktør i fitness, ski eller dykning.

Se hvilke muligheder studieretningen giver på adgangskortet.
Se fordelingen af fag på semestre.
Selve optagelsesprocessen foregår på optagelse.dk

Fagpakke: Sundhed

Biologi B – Psykologi C

 • Hvordan er sammenhængen mellem miljø og arv?
 • Hvilken betydning har omsorg og kærlighed for et menneskes udvikling?
 • Hvordan nedarver vi egenskaber fra vores forældre?
 • Er fedt og kulhydrater farlige for kroppen?
 • Hvad sker der med kroppen, når vi er aktive – og når vi er passive?


Fagpakken Sundhed på HF Aabenraa er noget for dig, der er interesseret i, hvad der sker i hovedet og i kroppen på et menneske.

Du kommer blandt andet til at forstå, hvorfor vi som mennesker har forskellige livsstile, og hvilke konsekvenser vores valg har for vores sundhed og livskvalitet. Du får også en introduktion til, hvad det vil sige at møde mennesker i kriser, for eksempel i sundhedsvæsenet, og hvordan du bedst kan hjælpe disse mennesker i en svær situation.

Ligeledes giver fagpakken dig svar på, hvad vi skal gøre for at stoppe den globale opvarmning, overbefolkning og den massive udledning af plastikaffald i verdenshavene.

Karriere
Denne fagpakke er et godt valg, hvis du gerne vil være for eksempel sygeplejerske, bioanalytiker, fysioterapeut, jordemoder eller miljøteknolog.

Se hvilke muligheder studieretningen giver på adgangskortet.
Se fordelingen af fag på semestre.
Selve optagelsesprocessen foregår på optagelse.dk

Fagpakke: Samfund

Samfundsfag B – Psykologi C

 • Hvad kan årsagen være til et barns mistrivsel?
 • Hvad bruger vi vores skattekroner til?
 • Har samfundet et ansvar, når mennesker har det svært?
 • Hvad er social arv – og er den svær at bryde?
 • Hvordan påvirker vi hinanden, når vi er sammen i en gruppe


Fagpakken Samfund på HF Aabenraa er målrettet dig, der er interesseret i, hvordan et menneske udvikler sig fra barn til voksen, og hvilke vilkår det har i nutidens samfund.

Du kommer blandt andet til at arbejde med, hvordan vores samfund er opbygget og fungerer, og hvad det betyder for os, at vi bor i en velfærdsstat. I den forbindelse lærer du om barnets udvikling, og hvad der skal til, for at det bliver velfungerende, men også hvad der skal til, for at et barn kan lære noget nyt og opleve motivation for ny viden. Du bliver også klogere på, hvad der sker med et menneske, som er udfordret fysisk eller psykisk, og hvordan vi som samfund håndterer det.

Karriere
Vælger du denne fagpakke, kan du for eksempel videreuddanne dig som pædagog, lærer eller socialrådgiver.

Se hvilke muligheder studieretningen giver på adgangskortet.
Se fordelingen af fag på semestre.
Selve optagelsesprocessen foregår på optagelse.dk

Er du i tvivl om hvilken retning, der er den rette for dig?

UddannelsesGuiden.dk (UG) er ministeriets nationale informations- og vejledningsportal. Her kan du finde flere informationer om fremtidige muligheder.

Praktiske informationer
om optagelsesprocessen

Praktiske informationer
om optagelses-
processen

Ansøgnings-
processen
foregår
via optagelse.dk

Ofte stillede spørgsmål

Kontoret har åbent fra klokken 7.45-15.30 alle hverdage med undtagelse af fredag. Om fredagen er vores kontor åbent fra klokken 7.45-15.00.

Hvis du har brug for hjælp til din SU, kan du henvende dig i vores administration. Du kan også læse mere på www.su.dk.

Vores telefon er åben fra klokken 7.45-15.15 alle hverdage med undtagelse af fredag. Om fredagen er vores telefon åben fra klokken 7.45-15.00.

I prøveperioder er telefonen åben fra kl. 7.30.

Tjek vores ferieplan. Her kan du se, hvornår ferierne og helligdagene er placeret i løbet af dit skoleår. Du finder vores ferieplan her.

Har du spørgsmål eller brug for
vejledning?
Vi står klar til at hjælpe dig

Elever og ansatte

Nyttige links