Studieliv

Din faglighed

Er du til aktiviteter med et fagligt tvist?

Tiden på en ungdomsuddannelse er en tid, hvor du kan være nysgerrig og gå på opdagelse – og det er vores fornemste opgave at skabe rammerne for, at du kan udforske, udfolde og udleve dine interesser. Drømmer du om at udfordre din faglighed, er vi klar til at bakke dig op hele vejen.

Aktiviteter

Studiecafé

To gange om ugen åbner vores studiecafé, som både giver mulighed for faglighed og hygge. Her kan du og dine klassekammerater

sidde sammen og lave lektier. Hvis du har behov for hjælp og faglig støtte, kan en af de tilknyttede lærere og elevhjælpere hjælpe dig videre med dit arbejde.

Vi serverer kage og saft – bare mød op!

Deutsch-Botschafter

Som elev på et af vores tyskhold har du mulighed for at blive Deutsch-Botschafter. Som Deutsch-Botschafter bliver du dygtigere til

tysk, samtidig med at du fungerer som rollemodel i folkeskolen.

Forløbet fungerer som en slags omvendt brobygning, hvor du besøger en folkeskoleklasse tre gange om året. Besøget – og dets indhold – planlægger du sammen med din gruppe og i samarbejde med klasselæreren.

Målet er at sætte fokus på vigtigheden af tyskkompetencer i grænselandet.

Vi afslutter forløbet med, at du og resten af Deutsch-Botschaftergruppen tager på ekskursion til Tyskland med overnatning.

Akademiet for talentfulde unge (ATU)

Talentakademiet er et toårigt talentprogram med fokus på faglighed og fællesskab. Du

behøver ikke at være et geni for at følge med, men det er afgørende, at du er engageret og motiveret.

Akademiet er et bredt, fagligt talentprogram, og derfor skal du have lyst til at lære mere om mange forskellige emner. Du har ingen lektier – til gengæld forventer vi, at du deltager aktivt og yder dit bedste, når vi er samlet. Vi har fire obligatoriske seminarer hvert semester, hvilket cirka svarer til én gang om måneden hvert forår og efterår.

Som en del af akademiet kan du deltage i forelæsninger på universitetet, eksklusive faglige workshops, seminarer og foredrag med nogle af Danmarks klogeste hoveder. Du får også mulighed for at besøge nogle af Danmarks mest spændende virksomheder – så vidt muligt uden for din almindelige undervisning. Desuden har vi hvert år en akademisk sommercamp.

Kun elever fra 1. g kan søge om optagelse. Da vi typisk modtager mange ansøgninger, anbefaler vi, at du gør dig umage med din ansøgning. Du skal sende den til vores talentkoordinator, Rikke Svane Røhl Larsen (RSL), senest den 15. november.

Kemiolympiaden

Den danske kemiolympiade er en konkurrence for dig, der går på gymnasiet og interesserer dig for kemi. Konkurrencen er inddelt i fem

nationale udtagelsesrunder, hvor de fire bedste elever går videre til den internationale kemiolympiade (IChO).

De nationale runder fordeler sig således:

 • runde foregår hos os
 • runde foregår i København (de 60 bedste i Danmark)
 • /4./5. runde foregår i København (de 14 bedste i Danmark).


Hver runde består af en teoretisk og praktisk prøve.

Alle, uanset alder, kan deltage i de to første runder. Er du fyldt 20 år per 1. juli (det givne år), kan du desværre ikke deltage i de tre sidste runder eller IChO.

Biologiolympiaden

Næsten hvert år deltager vi i Den Internationale Biologiolympiade (IBO). IBO er en konkurrence i teoretisk biologi og praktiske

laboratorieøvelser, hvor elever fra hele verden er med. Konkurrencen begynder på nationalt niveau, hvor du og andre danske elever dyster mod hinanden. Herefter sender Danmark fire vindere videre til den internationale konkurrence.

Unge Forskere

På Aabenraa Statsskole har vi en lang tradition for at deltage i ’Unge Forskere’, som er Danmarks største naturvidenskabelige

talentkonkurrence. Her får du mulighed for at udfolde dine interesser inden for science-feltet.

Gennem årene har en lang række elever fra AASS deltaget i konkurrencen, hvor flere er nået til finalen – og også taget guldet med hjem.

Vil du gerne deltage i ’Unge Forskere’, er første skridt at udvikle et projekt inden for én af følgende kategorier:

 • Life Science
 • Physical Science

Gode idéer kræver god tid. Derfor henvender konkurrencen sig primært til dig, der har naturvidenskab på A-niveau. Mange bruger desuden SRP-besvarelsen som en del af konkurrencebidraget. Det er nemlig med til at give mere tyngde til din opgave, så du står fagligt stærkere – både til din eksamen og til konkurrencen.

Fysikolympiaden

På Aabenraa Statsskole vil vi gerne støtte op om talentudvikling. Derfor har du mulighed for at deltage i Fysikolympiaden, som er en dansk

og international konkurrence for gymnasieelever i at løse fysikopgaver.

Konkurrencen består af to runder:

 • runde foregår hos os (tre timer)
 • runde foregår i København (de 40 bedste i Danmark).


Fysikolympiaden har eksisteret siden 1966, og Danmark har deltaget siden 1995. Hvert år deltager omkring 80 lande i den internationale finale.

Acta 17,11

Acta 17,11 er en prisopgave inden for faget religion. Prisopgaven er opkaldt efter skriftstedet i Bibelen, og den giver dig

mulighed for at fordybe dig i religionsfaget.

Vi sender opgaven ud i forårssemestret, og når tid er, offentliggøre vi det i timerne, på infoskærme og via hjemmeside. Vi kårer vinderen ved dimissionen, hvis prismodtageren er afgangselev, eller ved årets første fællessamling, hvis prismodtageren er fortsætterelev.

Acta 17,11-prisopgaven er startet af en tidligere underviser, der stiftede en fond og donerede et stort beløb til den.

Georg Mohr-konkurrencen

Georg Mohr-Konkurrencen er en konkurrence inden for matematik. Den henvender sig til dig, der går på gymnasiet og er interesseret i

matematik. Formålet med konkurrencen er at øge din interesse for matematik. Derfor udfordrer konkurrencen dig med opgaver, der er sværere end dem, du normalt møder i din undervisning.

Georg Mohr-konkurrencen fungerer som den danske udtagelseskonkurrence til de internationale matematikkonkurrencer.

A-lympiaden

A-lympiaden er en holdkonkurrence i matematisk modellering, der tager afsæt i en matematisk problemstilling sat i en realistisk

kontekst. Hvert hold består af fire elever, og er du én af dem, samarbejder du i løbet af en hel skoledag med dit team om at besvare en opgave med forklaringer og illustrationer. Når skoledagen er omme, afleverer I.

Efter den indledende konkurrence i Danmark sender hvert deltagende gymnasium den bedste besvarelse til den internationale finale.

Astro Pi Space Lab

Gennem de seneste tre år har vi på Aabenraa Statsskole deltaget i den internationale Astro Pi-konkurrence, der drives af The European

Space Agency (ESA). Her tilmelder du dig én af to internationale missioner.

De to missioner:

 • Mission Space Lab
 • Mission Zero.


I Mission Space Lab designer du et eksperiment/kode med Raspberry Pi computer. I Mission Zero designer du et program, som viser en kort besked til astronauterne ombord på rumstationen ISS.

Begge missioner henvender sig til dig, der er under 19 år. Du deltager i ét team af to til seks elever.

Seniormentor i Videnskabsklubben

Hvis du er naturvidenskabelig elev på Aabenraa Statsskole, kan du blive seniormentor

i Videnskabsklubben. Videnskabsklubben er et gratis tilbud til folkeskoleelever i 4.-6. klasse om at gå til videnskab efter skole med fokus på leg, læring, nysgerrighed, eksperimenter og samarbejde. 

 

Som seniormentor planlægger, styrer og gennemfører du forløbet i Videnskabsklubben sammen med de andre senior– og juniormentorer. Det giver dig kompetencer i læring, formidling og projektledelse. Samtidig fungerer du som mentor og rollemodel for en gruppe miniforskere.

 

Forløbet i Videnskabsklubben strækker sig over syv uger i efteråret – én dag om ugen i halvanden time. Inden forløbet starter, bliver du klædt på til at være mentor ved en heldagsworkshop i enten København eller Aarhus. Her bliver du også introduceret til de aktiviteter, I skal igennem.

SamfundsCup

SamfundsCup er en landsdækkende innovationskonkurrence, der er funderet i et samfundsfagligt emne. Konkurrencen handler

om at give sit bud på, hvordan man løser et problem i samfundet – og derfor er det en konkurrence for dig, der interesserer dig for samfundsforhold.

Vinderne på hvert gymnasium går videre til de regionale finaler, der afvikles for Jylland, Fyn og Sydjylland og Sjælland.

Landsfinalen finder sted på Christiansborg.

Skriveværksted

På Aabenraa Statsskole åbner vi cirka otte gange om året vores skriveværksted. Her kan du øve dig i kreativ skrivning, mens du får

råd og vejledning af vores dansklærere. Du arbejder med dine egne tekster.

Følg med i Lectio og se, hvornår vi åbner skriveværkstedet.

SkriveCup

SkriveCup er en konkurrence i kreativ skrivning, der er støttet af Fonden for Entreprenørskab. Konkurrencens formål er at vække din

skriveglæde og lyst til at lege med sproget og litteraturens mange former.

På Aabenraa Statsskole tilbyder vi et projektforløb i kreativ skrivning inden for årets emne. Du kan også deltage i SkriveCup som en del af skriveværkstedet, men det er ikke en betingelse for at være med.

Deltager du, skal du tage udgangspunkt i en kendt tekst fra før 2000 og give den nyt liv i et andet medie. Kun fantasien sætter grænser. Teksten performer du live, hvorefter du bliver bedømt på originalitet, faglighed og formidling. Vi har to gange haft AASS-elever med i finalen.

Konkurrencens forløb:

 • Efterår: AASS tilmelder sig
 • December-marts: Projektforløb på AASS
 • Marts-april: Finale på AASS
 • April: Landsfinale.


Landsfinalens semifinalister vinder et kortere højskoleophold, mens den heldige og dygtige finalist vinder æren og 5000 kroner.

The English Club

The English Club er stedet for dig, der gerne vil arbejde med engelsk på en anden måde, end der ofte er tid til i timerne.

Vi mødes et par gange hvert semester i femte modul. Du er selv med til at bestemme programmet inden for fagets grænser.

Awards (VERTIGO-filmfestival)

Ved VERTIGO-filmfestival ruller vi den røde løber ud og kårer forårets 

eksamensproduktioner i mediefag. De fremmødte er med til at bestemme, hvilken film der skal vinde årets publikumspris. Alle er velkomne.

Vi indleder aftenen med mad for alle vores mediefagselever, hvorefter det går løs med selve prisuddelingen. Filmene bliver bedømt af en ekstern jury bestående af tre personer fra filmmiljøet.

Du kan vinde priser i følgende kategorier:

 • Bedste produktion – årets Vertigo Award
 • Bedste førsteårsproduktion
 • Bedste mandlige og bedste kvindelige hovedrolle
 • Bedste lydside
 • Bedste klipning
 • Bedste visual effects
 • Bedste billedside
 • Bedste idé

Ofte stillede spørgsmål

Kontoret har åbent fra klokken 7.45-15.30 alle hverdage med undtagelse af fredag. Om fredagen er vores kontor åbent fra klokken 7.45-15.00.

Hvis du har brug for hjælp til din SU, kan du henvende dig i vores administration. Du kan også læse mere på www.su.dk.

Vores telefon er åben fra klokken 7.45-15.15 alle hverdage med undtagelse af fredag. Om fredagen er vores telefon åben fra klokken 7.45-15.00.

I prøveperioder er telefonen åben fra kl. 7.30.

Tjek vores ferieplan. Her kan du se, hvornår ferierne og helligdagene er placeret i løbet af dit skoleår. Du finder vores ferieplan her.

Har du spørgsmål eller brug for
vejledning?
Vi står klar til at hjælpe dig

Elever og ansatte

Nyttige links