Aabenraa_Statsskole_logo_hvid.png

HF – 2 års rejse

I løbet af et toårigt forløb bliver du mere og mere selvstændig og fagligt parat til tiden efter din ungdomsuddannelse. Studieplanen her giver en overordnet oversigt over de aktiviteter i dit hf-forløb, som du deltager i uanset fagpakke. Den giver dig også et indblik i:

• Hvordan et to-årigt forløb er struktureret.

• Hvordan du bliver klar til at træffe valget om fagpakke.

• Hvordan du arbejder med at blive klar til livet efter din hf-eksamen.

• Hvordan du får ”Uddannelse med udsyn”.

1hf - Efterår

Her lærer du dine klassekammerater, lærere og skolen at kende gennem en række sjove “ryste-sammen-aktiviteter”.

Introduktion til fag, metoder og fagligt samspil.

Undervisning i læsestrategier og notateknik.

Individuel samtale om kompetencer, muligheder og skolestart.

Individuel feedback i forhold til kompetencer og præstation i fagene.

Innovationsprojekt i samarbejde med lokalt erhvervs- og kulturliv.

Screening i centrale fag.

1hf - Forår

Eksamen i kunstnerisk fag eller idræt.

Afklaring af fagpakkevalg. Se Studievalg Syd https://www.ug.dk/studievalg/studievalgsydjylland.

Projekt til afklaring af fagpakkevalg. Individuel samtale om fagpakkevalg og karrieremuligheder.

Orientering om og valg af valgfag.

Skriftlig terminsprøve.

Flere arrangementer med Studievalg Syd, hvordan du træffer de rigtige valg, og hvad du skal vælge uddannelse efter. Her er studieinfo om videregående uddannelse og workshop. Se Studievalg Syd https://www.ug.dk/studievalg/studievalgsydjylland.

Individuel feedback i forhold til kompetencer og præstation i fagene.

Træning i opgaveskrivning i arbejdet frem mod den større skriftlige opgave (SSO), som er en eksamensopave i 2.hf.

Flerfaglig opgave i naturvidenskabelig faggruppe som afslutning til eksamen.

Eksamen i naturvidenskabelig faggruppe og matematik. Årsprøver i fag udpeget af skolen.

2hf - Efterår

Orientering om studiepraktik og workshops.

Træning af flerfagligt samspil og globale kompetencer i forberedelsen af og deltagelsen i studietur.

Individuel feedback i forhold til kompetencer og præstation i fagene.

Praktik på videregående uddannelser til afklaring af videregående uddannelse og job. 

Individuelle samtaler om karriere og muligheder – efter behov. Udbud af forskellige workshops. Se Studievalg Syd https://www.ug.dk/studievalg/studievalgsydjylland.

Træning i opgaveskrivning i arbejdet frem mod den større skriftlige opgave (SSO), som er en eksamensopgave senere i 2.hf.

Individuel samtale om kompetencer, muligheder og status på uddannelsesforløbet.

2hf - Forår

KS-eksamen

Individuelle samtaler om karriere og muligheder – efter behov. Udbud af forskellige workshops. Se Studievalg Syd https://www.ug.dk/studievalg/studievalgsydjylland.

Projekt til afklaring af videregående uddannelse og job.

Individuel feedback i forhold til kompetencer og præstation i fagene.

Skriftlig terminsprøve.

Vejledning i og skrivning af Større Skriftlig Opgave.

Som afslutning på 2.hf går du til eksamen

Elever og ansatte

Nyttige links