Nyheder

Krabber og østers kom under lup

Elev viser krabbe frem på Vadehavstur

Vadehavet er et populært ekskursionsmål for biologiholdene på Aabenraa Statsskole. Og før sensommer blev til efterår, trak en gruppe elever gummistøvlerne på for at undersøge livet på Vaden.
Elevernes lærer fortæller om den spændende tur:

 

”Elever fra biologi B valghold besøgte Vadehavet og Vadehavscentret en dejlig sensommerdag.

De foretog kvalitative og kvantitative undersøgelser af dyrelivet på Vaden og sammenlignede dyrelivet (artssammensætning, artsantal og antallet af individer) på sandvaden og slikvaden.

Vi startede dagen med indsamling af faunaprøver på sand- og slikvade og senere på dagen artsbestemte eleverne de indfangede dyr og lavede databehandling i et af Vadehavscentrets laboratorier.

Eleverne fik en rundvisning i Vadehavscentrets udstilling, hvor de fik informationer om tidevandet, Vadehavet som Unesco verdensarv, tilpasninger til fødesøgning på vaden, vadens fødekæder, invasive arter – herunder stillehavsøsters og biodiversitet.”

 

Tak for beretningen 🦀🦪

 

Elever på Vaden

Østers på Vaden

Elever kigger på dyr i laboratoriet

Elever lærer om Vadehavet på Vadehavscenteret

Elever og ansatte

Nyttige links